Lestijden

Maandag:

 • 08.45 – 09.45 uur: yin yoga (Astrid)
 • 10.00 – 11.00 uur: zachte yoga (Astrid)
 • 16.00 – 17.00 uur: kinderyoga 8-12 jaar (Astrid)
 • 17.30 – 18.30 uur: yin yoga (Astrid)
 • 18.45-19.45 uur: yin yoga (Bianca)
 • 20.00-21.00 uur: dynamische hatha yoga (Bianca)

Dinsdag:

 • 18.45 – 19.45 uur: zwangerschapsyoga (Astrid)
 • 20.00 – 21.00 uur: rustige Hatha yoga (Marian)
Woensdag:
 • 08.45 – 09.45 uur: yin yoga (Astrid)
 • 18.45 – 19.45 uur: yin yoga (Astrid)
 • 20.00 – 21.00 uur: dynamische Hatha yoga (Marian)
Donderdag:
 • 09.30 – 10.30 uur: yin/yang yoga (Astrid)
 • 18.45 – 19.45 uur: rustige Hatha (Beate)
 • 20.00 – 21.00 uur: yin yoga (Astrid)
Vrijdag:
 • 08.45 – 09.45 uur: yin yoga (Astrid)
 • 10.00 – 11.00 uur: rustige Hatha (Astrid)